Activació muscular

L’activació muscular és un sistema revolucionari a l’hora d’avaluar i corregir desequilibris musculars. Aquests desequilibris musculars moltes vegades  produeixen molèsties, lesions o un menor rendiment esportiu.

Les sessions MAT juntament amb exercicis específics ajuden a millorar tota la funció muscular, fonamental per l’estabilització i la salut de totes les articulacions del cos evitant així procesos lesius. A més, gràcies a la optimització de la funció muscular ens permet entrenar en millors condicions augmentant així de manera significativa el rendiment esportiu.