Suport financer de la instal·lació d’energies renovables amb fons Next Generation